1. Общи условия

“Еко Медика” ООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 205793176 със седалище и адрес на управление ул. Генерал Тодоров 6 Благоевград 2700. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България.

Сайтът „www.ozonegold.net“ притежава разрешение за извършване на търговия по интернет с продукти без лекарско предписание.

“Еко Медика” ООД не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.

“Еко Медика” ООД си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите;

 

2. Отговорност

“Еко Медика” ООД не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

Информацията за продуктите е предоставена като листовка от производителите. “Еко Медика” ООД не носи отговорност за неточности в тази листовка.

“Еко Медика” ООД препоръчва на клиентите си консултация със лекари-специалисти за установяване на точното здравословно състояние, дозировка, странични действия и т.н.

При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от страниците на уебсайта www.ozonegold.net препоръчваме консултация с личния лекар или фармацевт.

“Еко Медика” ООД строго спазва законовата уредба на Република България, но не може да даде гаранция за точността и пълнотата на предоставената в сайта информация. “Еко Медика” ООД не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

“Еко Медика” ООД не продава чрез сайта лекарства по лекарско предписание. Ако поради технически или човешки фактори, пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на “Еко Медика” ООД забележите нередности, моля веднага сигнализирайте на e-mail: info@ozonegold.net

 

3. Защита на личните данни

В базата данни на “Еко Медика” ООД информацията е напълно защитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в случаите предвидени от закона.

 

4. Начини на плащане

Плащането може да се извърши по един от следните начини:

  • С наложен платеж при получване на стоката.
    • По банков път по следната банкова сметка:
    IBAN: BG10UNCR70001523670361

Банков код /SWIFT/ BIC: UNCRBGSF

 

5. Авторски права

Съдържанието на този сайт е предмет на защита от действащото право в това число правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.

Копирането, възпроизвеждането, промяната под различна форма и разпространяването на материалите, изложени в сайта на  “Еко Медика” ООД ( www.ozonegold.net ) е ЗАБРАНЕНО. Изтеглянето на материали е допустимо единствено за лично ползване и без комерсиална цел.

 

6. Права и задължения при продажба от разстояние

“Еко Медика” ООД се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност. КУПУВАЧЪТ има правото да върне продукта, за негова сметка, в рамките на 14 дни от закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка.

При изпълнение на по-горе описаните условия след получаване на продукта “Еко Медика” ООД се задължават да върнат на КУПУВАЧА сумата платена за определения продукт. Възстановяването на сумата се извършва по банков път.

Ако КУПУВАЧЪТ е заявил своята поръчка до офис на Спиди, има срок от 5 работни дни от датата на доставка, за да я приеме, след което поръчката се анулира и се връща обратно на склад във “Еко Медика” ООД.

 

7. Защита на потребителите

Имате право да се откажете от направена поръчка, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, Вашата лична банкова сметка, географски адрес, телефонен номер и електронен адрес, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Действие на отказа: Ако се откажете от настоящата поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата на получаване на стоките обратно. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките за Ваша сметка,  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня които сте влезли във владение на стоките. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

Общото задължение за връщане в 14-дневен срок е уредено в Закон за защита на потребителите, глава 4, раздел 1, чл. 50.